is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de zigeunerstent naar het spreekgestoelte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles had voor mij nieuwe beteekenis. Spellen had ik geleerd, nu moest ik ook nog leeren lezen. Ik had nu een bepaald doel voor mijn leeren, want, hoe het kwam, weet ik niet, maar het was bij mij een uitgemaakte zaak, dat ik nog eens prediker van 't Evangelie zou worden.

Tot nu toe kon ik slechts spellen en woordjes van één lettergreep lezen.

Tot nu toe had ik den Bijbel menigmaal verkeerd in de hand genomen en beproefd te lezen. Ergens op een eenzaam plekje probeerde ik dan mijn studie voort te zetten.

Hoe dikwijls heb ik over dien Bijbel geweend en gebeden, en mijn begeerte was, om alles te weten wat in den Bijbel stond, en dat de Geest Gods mij geheel vervullen zou.

De eerste boeken, die ik de mijne mocht noemen, waren : een Bijbel, een Engelsch woordenboek en een Bijbelsch woordenboek.

Deze 3 machtige boeken, want voor mij waren het machtige boeken, sleepte ik dikwijls overal mede onder mijn arm. Mijn broers en zusters lachten met mij, maar ik gaf er niet om. — De dag zal komen, zeide ik, dat ik ze lezen kan en dat ik preeken zal. — Ik gebruikte deze boeken zoo goed en zoo kwaad als het kon. Het laatste boek was mij door een dame gegeven geworden.

Intusschen moest ik iederen dag rondgaan om mijn waren te verkoopen, maar daarbij sprak ik dan dikwijls van Jezus of zong ook wel een lied en vertelde mijn geschiedenis. Liefelijke ontmoetingen heb ik toen gehad ; en k mocht ook wel eens een kleine vergadering houden

3