is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de zigeunerstent naar het spreekgestoelte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Whitechapel Road den heelen dag' door, vergaderingen zouden plaats vinden. Oom Bartholomeus en mijne zuster Emilie besloten, deze vergaderingen te bezoeken en ik mocht meekomen.

In de avondvergadering moeten ongeveer duizend menschen geweest zijn.

Ds. W. Booth had de leiding der vergadering. Hij ontdekte oom, Emilie en mij onder de aanwezigen; de Zigeunerbroeders waren hem genoeg bekend, want hij bediende zich dikwijls van hun hulp, en ook aangaande mij wist hij wel iets.

Korten tijd te voren had vader met Mr. William Corbridge Evangelisatie-vergaderingen in Leicester gehouden, en hij had aan Mr. Corbridge verteld, dat hij een zoon had, die gaarne prediker wilde worden en dien hij naaide school wilde zenden waar ze predikers opleiden.

Daarop schreef Mr. Corbridge, gelijk ik later vernam, aan Mr. Booth en zeide: Cornelis Smith, de Zigeuner, heeft een zoon, dien hij naar een predikanten-school zou willen zenden. Hij heeft een groote begeerte tot prediken. Zorg, dat ge u meester van hem maakt, hij kan u in alle werk van nut zijn.

Toen Mr. Booth mij op dien Pinkstermaandag in de vergadering zag, zal hem deze brief van Mr. Corbridge in 't geheugen zijn gekomen. Na verscheidene toespraken, zeide hij op eens: „Na de volgende toespraak, zal een Zigeunerjongen spreken".

Daar ik veronderstelde, dat in de gansche vergadering ik de eenige Zigeunerjongen was, zoo was 't mijn eerste gedachte, nadat ik deze aankondiging hoorde, weg te