is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de zigeunerstent naar het spreekgestoelte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CHRISTELIJK VOLKSBLAD

onder redactie van D9 J. CHRISPEELS,

met medewerking van Ds W. Hoek, B. Hans, A. Hans, F, Chrispeels en anderen, Beeft iedere week: Mededeelingert uit den Arbeid derStads-Evangelisatie

in Brussel en der Lands-Evangelisatie in Vlaanderen; voorts: Schriftbeschouwingen; Zendingsberichten; Schetsen uit Vlaanderen enz.. Door in te teekenen op het Christelijk Volksblad,

steunt men den Evangelie-arbeid in Brussel en Vlaamsch-Befgië.

Prijs per Zes Maanden gl. 0.80; per Jaar gl. 1.60.

Franco per post.

Blijde Boodschap voor Nederland

onder redactie van Ds J. CHRISPEELS,

met medewerking van D5 C. L. Laan, Ds E. B. Couvëe, B. Hans, A. Hans en F. Chrispeels.

Wekelijksche Oplage 36.000 Ex.

Geïllustr. Weekblad, vooral ter verspreiding onder de werkende klasse. Prijs: gl. 1 per jaar, Franco per post. Be 10 Ex. in één pakket gl. 0.15.

W9m Een groote voorraad Blijde Boadschappen van vorige jaargangen

ter nitdeeling voorhanden aan gl. 6.o0 de 1000 Ex., ruim gesorteerd.

Franco per post.

Te bestellen voor Nederland: te Utrecht, 42 Heerenstraat.

Voor België: Evangelisatie-Drukkerij, 89 Groendreef, Brussel.