is toegevoegd aan uw favorieten.

Na-klanken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD TER INLEIDING.

Een onzer hedendaagsche toondichters heeft een machtig symphonisch werk geschreven, dat ons het leven van een groot man, van een held, in breede lijnen moet schilderen.

Onze Hemelsche Vader maakt van het leven zelf zijner Helden een toonder-harmonisch geheel, een Hymne tot Zijn eer.

Bij ons, wien de genade geschonken wordt, zulk een leven van nabij gade te slaan, klimt gestadig de innige ziels-bewondering voor den Hemelschen Kunstenaar, die het wondere toonweefsel dichtte, met oplossingen in zoo stralende accoorden.

En het kunstwerk prijst den kunstenaar.

Ook hij> wiens leven, in de volgende regelen, in breede trekken zcd worden geschetst, had dit leven in de hand van zijnen God en Koning gesteld.

En het resultaat was, dat, op den laten namiddag van Drie-Koningen dezes jaars, de veege lippen van den stervende het zachtjes uitstamelden :

„God heeft met ons a 11 ij d in wonderen gehandeld."

Die gebroken klanken vormden — o wonder geheim —