is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kanagawa, vreemdelingen zou vervolgen voor hun eigen autoriteiten wegens beschadiging, of overtreding van politieverordeningen; ook zou hij de pachten innen voor den gouverneur1). Later (jaartal mij onbekend) werd dit bureau opgeheven, en belastte de Japansche overheid zich met de werkzaamheden.

Om te laten zien, welke „uitvoerende regelingen" over de vreemdelingenwijken getroffen werden, volge hier het lijstje van Yokohama (Kanagawa) 2):

Memorandum for the foreign settlement, Dec. 19, 1864;

Convention of improvement of settlement, race-course, cemetery, etc., zelfde datum;

Arrangement for the control and management for the municipal affairs of the foreign settlement, Dec. 17, 1871;

Title deed for a public garden on the Bluff, June 21,1871;

Communication relative to the cancelling of all provisions concerning the race-course, March 31, 1880;

Bonded warehouse regulations, June 28, 1866;

Revised bonded warehouse regulations, March 1, 1869;

Customs' shed regulations, September 7, 1872;

Storage regulations for inftammable substances, March 16, 1877;

Storage regulations for explosive substances, April 1883.

Naar de plaatselijke behoeften waren deze regelingen in andere plaatsen eenigszins afwijkend, in hoofdzaak kwamen zij met de hier genoemde overeen 3).

1) Het voorstel en de aanneming ervan door Japan in Db Mabtens N. R. Gr. 2de serie tome IV blz. 231 vlg. Zie ook Moobe, International Law Digest § 277.

2) Naar de op blz. 134 genoemde Japansche tractaten-verzameling van 1884.

3) De akte, waarin de bevoegdheden van het zelfbesturend lichaam in Yokohama's vreemdelingen wijk staan omschreven, staat volgens Gbünfeld afgedrukt in John R. Black, Young Japan, 2nd. vol., New-York etc. 1883.