is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z.M. den Koning der Nederlanden; en Arao Iwamino Kami, Kawa Moera Tsoesimano Kami, gouverneurs van Nagasaki, en Asano Ikakf, Keizerlijke opziener te Nagasaki, deze overeenkomst hebben geteekend en onze cachetten daarop gesteld.

Gedaan in duplicaat in de stad Nagasaki, den November van het jaar Onzes Heeren 1855.

J. H. DONKER CURTIUS ') (L. S.)

1) Evenals bij het Britsche verdrag' (zie blz. 40) onderteekende ook nu iedere partij slechts het afschrift der overeenkomst, dat in hare taal was vervat. De Japansche opvatting scheen dit te vorderen. Zie Missive Neder], Kommiss. 11 Nov. 1855 n°. 103 (Van der Chys blz. 191).