is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING I.

I A. Algemeenheden

I A1 Couranten,

1. Javasche Courant. Officieel Nieuwsblad, van af 1882.

2. De Nederlandsche Staatscourant, van af 1882.

3. De Locomotief, van af 56e jaargang (1907).

4. Het Soerabaiasch Handelsblad, van af 55e jaargang (1907)

5. Bataviaasch Marktbericht en Prijscourant, opgemaakt door de Handelsvereeniging te Batavia, van af 62e jaargang (191 1).

6. Korte berichten voor Landbouw. Nijverheid en Handel, Uitgave v/h Departement van Landbouw te Buitenzorg, van af 1e jaargang 1910-1911.

7. De Nieuwe Vorstenlanden. Officieel orgaan van de Solosche Landhuurders van af XLe jaargang 1911.

8. De Indische Mercuur van af 1911.

I A- Almanakken en Kalenders

1. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië van af I882.

2. Pijttersen, H. Nederlandsche Staats-Almanak voor iedereen. Handboek betreffende zaken en personen in betrekking in Nederland en Koloniën, van af jaargang . . . 1910

3. Indische Cultuur-Almanak van af 1911 -

I A3 Encyclopaedieën.

1. Winkler Prins. G< illustreerde Encyclopaedie 3e druk.

I. A-Arabië II. Arabieren-Baumstark. III. BaumstarkBorght IV. Borgia-Catualda. V. Cattules-Davidson. VI. David v. Bourgondië-lipacrideeën. VII. Epacris Genie.