is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46. The Netherland Chamber of Commerce for Australasia. Seventh Annual report. For the year ending August 31 1910.

47. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned.-Indië. Verslag van af . 1910.

48 Indische Rubber Compagnie.

Verslag van af het tweede boekjaar . . . . . • 1910.

49. Cultuur Maatschappij „Gending".

Jaarverslag van af. . . . . 1910.

50. Cultuur Maatschappij „Maron".

Verslag van af. . . 1910.

51. Cultuur Maatschappij Randoe-Goenting, Tjandi-Sewoe. Verslag van 1910.

52. Spaarbank „Minahassa".

Verslag van af het 15e boekjaar. . . . . . . . 1910.

53. Jaarverslag Nederlandsch Bijbelgenootschap van af 95e verslag . . 1910

54. Verslag Groot-Atjehsche Afdeelingsbank van af het 3e boekjaar 1910-1911.

55. Idem. Soerabaiasche Afdeelingsbank van af het 4e boekjaar 1910-1911.

56. Vereeniging „Het Proefstation voor de Java Suikerindustrie" Jaarverslag van af . , 1910.

57. Jaarverslag. Algemeene Maatschappij voor Nederlandsch Indische Cultuurzaken van af 1910.

5S- Jaarverslag der Patische Afdeelingsbank van af het 5e Jaarverslag 1910-1911.

59. Verslag der Ned. Indische Vereeniging tot bescherming van dieren van af 1910.

60. Jaarverslag van het Inlandsch Zendingshospitaal der Vereeniging „Pitoeloengan" te Poerwodadi-Grobogan van af 1910.

61. Jaarverslag van de Djambische Volksbank van af 1e boekjaar . . . 1910-1911.

62. Jaarverslag van de Panaroekansche Afdeelingsbank te Sitoebondo (3e jaarverslag) van af het boekjaar 1910-1911.

63. Jaarverslag der Japarasche Afdeelingsbank vanaf 1910-1911.

64. Jaarverslag der Tinwinning op Banka . . • 1910-1911.