is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23. Van Boetzelaer van Dubbeldam, Baron Dr. C. W- Th. Economische kwestie in verband met de zending in Ned. Indië 1910.

24. Steens Zijnen, F. H. A. De Toekomst van Sumatra. 1910'

25. van Geuns, M. Koloniaal-staatkundige vlugschriften. Is de aankoop van Timor wenschelijk? Overdruk uit „Soerabajasch Handelsblad") . 1910.

26.' Van Kol, H. Nederlandsch-Indië en de Staten Generaal van 1897 — 1909. Eene bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland 1911.

27. Cabaton, Antoine. Les Indes-Néerlandaises.

28. Snouck Hurgronje, Prof. Dr. C. Nederland en de Islam, Vier voordrachten gehouden in de N. I. Bestuursacademie 1 11.

29. Van Deventer, Mr. C. Th. De Beste Koloniale Politiek.

Overgedrukt uit „Land en Volk" van 11 Maart, 27 en 30 Mei 1911.

30. Michielsen, W- J. M- Een en ander naar aanleiding van de herziening van de politieke contracten ter Oostkust van Sumatra 1911.

31. Spit, Mr. H- J. De Indische Zelfbesturende landschappen. Hun mate van zelfstandigheid (Proefschrift) . . . 1911.

32. Jongeneel, Mr. D- J. De oude en nieuwe koers in onze Koloniale politiek 1911.

33. Kielstra, Dr. E. B. Koloniale Politiek I en II. (Overdruk uit onze Eeuw 11e Jaargang 1911). 1911.

3 4. Willinck, Mr. G. D. De Indien en de Nieuwe Grondwet. (Proeve tot vaststelling van normale staatsrechtelijke verhoudingen tusschen het moederland en de koloniën) 1911.

35. Kuijper, Dr. A. Afgeperst. Naar aanleiding van het Kamerdebat op 6 December 1911 1912.

36. Kuijper, Dr. A- Uit het Diensthuis uitgeleid. Rede te Leeuwarden, te Groningen en te Rotterdam . . . 1912.