is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Het ontwerp van Mr. van Blommestein en de Hygienische en Geneeskundige voorwaarden, waaronder de in contract werkende arbeiders in Deli leven 1910.

7. Schüffner, Dr. W. en Kuenen, W. A. De gezondheidstoestand van de arbeiders, verbonden aan de Senembah-Maatschappij op Sumatra gedurende de jaren 1897 tot 1907. 1910.

8. Hanegraaf, A. Hoe het thans staat met den assistent en de veiligheid aan „De Oostkust van Sumatra" . . 1910.

9. Kasteleijn, J. S. C. Het verkrijgen van een inheemsche arbeiders-bevolking (zie afd. VII No. 86) . . . . 1911.

10. Eerste Verslag van den dienst der Arbeidsinspectie en Koeliewerving in Nederlandsch-Indië, Deel I. Oostkust van Sumatra, deel II. Werving voor het Buitenland. . 1912.

11. Van Blommestein, Mr. A. F. Ontwerp eener ordonnantie tot regeling van den arbeid van van elders afkomstige personen in bedrijven, welke in het Gewest Oostkust van Sumatra geheel of gedeeltelijk buiten de bevolkingscentra worden uitgeoefend en Memorie van Toelichting.

IV. D2. Idem. Buitenland en Vreemde Koloniën.

1. Thornton, W. Th On Labour 1870.

2. Report of the Commissioners appointed to enquire into the State of Labour in the Straits Settlements and protected native states 1891.

3. The Labour Commission. Glossary of words and names in the report of the Commissioners, Index to evidence taken bij the Commission 1891.

IV. E. Landbouwcrediet, Bank- en Muntwezen.

1. Dinger, J. De nadeelen van onze tegenwoordige muntregeling 1877.

2. Inrichting en werkwijze van plaatselijke Spaar- en Credietinstellingen ten behoeve v/d Inl. bevolking (zoog. afdeelingsbanken) • • 1907.

3. Aanwijzingen ten behoeve van de oprichting, de inrichting, het beheer van en het toezicht op Dorpscredietinstellingen 1908.