is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Intercommunale Telefoonverbindingen in Nederlandsch Indië ' 894.

13. Concessiën der Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, Mei. ..." 1900.

14. De Automobiel in 's Lands historie. 6-22 April . . 1903.

15. Spoorwegverkenning Zuid-Sumatra 1904.

16. Rapport van den Directeur O. E. N. betreffende de maatregelen in het belang van de Inl.-Nij verheid op Java en Madoera, deel I en II 1904.

17. Ocram, J. W. Draadlooze telegrafie in Nederland 1904.

1 8. Voorwaarden van overeenkomst voor de bediening van de Paketvaart in den Nederl. Indischen Archipel Bijlage, lett. A. t/m R. (2 ex.) 1905 en 1910.

19. Afstandswijzer Sumatra's Westkust en Tapanoeli. (Staatsblad 325) 2 exemplaren 1906.

20 Wechsler, M. Die Otavi- Bahn (Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Jahrgang 1907, Seite 201) 1907.

21. Scheltema deHeere, J. Communicatie der Stad Semarang met hare reede en de gelegenheid tot ontlossing van invoergoederen • 1908.

22. Contract Maatschappij-Nederland en Rott. Lloyd . 1908

23. Dentz, H. Sumatra tabak van af 1908.

24. Instructie voor de Permanente Militaire Spoorwegcommissie 1908.

25. Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij. Lijnen in Midden- en Oost-Java, Tarief Binnenverkeer (9e verbeterblad) Tarief Onderling Verkeer (5e verbeterblad) . 1908.

26. Rapport betreffende terreinverkenningen en een Spoorwegplan van Midden Sumatra 1909.

27. Rapport betreffende een onderzoek naar in te voeren Stoomvaartdiensten op rivieren in Midden Sumatra 1909.

28. Diverse bepalingen betreffende het personeel der S. S. op Java met aanhangsel No. 1, 1908 (aanhangsel) . , 1909.