is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Hedendaagsche Zending in onze Oost. Handboek voor Zendingsstudie, Samengesteld en uitgegeven door den Nederl. Studenten Zendingsbond 1909.

13. Colyn, H. Onderwijspolitiek en Zending. . . . 1910.

14. Gairdner, W. H. T. Islam en Christendom. Met toestem, ming van den schrijver voor Nederland bewerkt door Rutgers, J. C. .... . . 1910.

15. Gunning, J. W. Het Inlandsch onderwijs in de Minahassa en op de Sangir- en Talauer Eilanden 1910.

16. Hofman, Dr. Ph. H. C. Onze eerstelingen onder de Possanen .... . 1910

1 7. Voorschriften betreffende het Europeeschlager onderwijs 1910,

18. Nederlandsch Bijbelgenootschap (Beschermvrouwe: Hare Majesteit Emma, Koningin-Moeder) van af 1910

19. Van der Velden A. J. M. Miss. A.post. De Geloofsprediking op Endeh. (Overdruk [ava-Post van 4 en 1 1 Au gustus No. 31 en 32) 1911.

20. Van Lingen, Dr W. De Pn itestantsche Kerk in Ned.Oost-Indië 1911.

21. Viersen, T. F. Het standpunt der zending in de Minahassa en op de Sangir- en Talaut-eilanden, in het bijzondei inzake de overname der Inlandsche Openbare Lagere scholen aldaar .... . . .1911.

22. Clerkx, H. G. Gids bij het Huisonderwijs in Nederl Indië 1912

23. Het Nederlandsch Zendelinggenootschap. Wat het doei en wat het wil.

24. Kruyt, A. C. Levensschets van Papa-I-Woente.