is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85. hlenbaas, W. G. West-Borneo. Eenige mededeelingen

aangaande bevolking en bestuur 1909.

(Overdr. »De Indische Gids" Juli afl. '09).

86. Gouvernements-Exploraties van Zuid Nieuw-Guinea. 1909. (Overdr. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. deel XXVI, 1909, afl. 4, 5 en 6).

87. Nederlandsche Natuuronderzoekers in Nieuw-Guinea 1909. (Overdr. uit »De Gids" Februari 1909).

88. v. d. Miesen, H. W. Tochten op het eiland Boeroe 1909 (7 Februari-16 Juli '08). (Overdr. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. deel XXVI, afl. 2).

89. Een nieuwe kaart v/h eiland Boeroe 1909.

(Overdr. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. dl XXVI, afl. 6).

90 v. d. Miesen, J. H. W. Nieuwe tocht naar het eiland

Boeroe (26 Nov. '08-14 Febr. '09) 1909.

(Overdr. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. dl. XXVI '09, afl. 4).

91. Westenenk, L. C. Acht dagen in de Padangsche Bovenlanden 1909.

92. Batakspiegel. Uitgaven Bataksch Instituut No., 3 (met kaart) 1910.

93. Nota van toelichting bij de korte verklaring geteekend en beëedigd door den Adatoewang en de hadatsleden van het Landschap Sawito op den 27en Mei 1908 . . 1910. (Overdr. Tijdschr. Bat. Gen. K. en W. deel Lil, afl. 1).

94. Tochten naar Boven-Boeloengan en Apo-Kajan (Z. en Oos-

terafd. van Borneo) 1910.

(Overdr. Tijdschr. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. dl. XXVII, '10 afl. 2).

95. De eilanden-rivier op Nieuw-Guinea 1910.

(Overdr. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. dl. XXVII '10 afl. 5).

96. Verrichtingen v/h militaire exploratie-detachement op Z

Nieuw-Guinea 1910.

(Overdr. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. dl. XXVII 1910, afl. 1).