is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Code of instructions for the Conduct of office Business VII No. 12.

Cohen, Mr. J. B. Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde IV A No. 5.

Colijn, H. Onderwijspolitiek en Zending. ... IX No. 13.

» » Neerlands Indië Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur. Bedrijf en Samenleving. III D No. 13.

Collette, A. E. R. en Leur, H. W. L Verslag aan Z. E. den G. G. van Ned. Indië uitgebracht ingevolge K. B. 1 Juni 1911 No. 58. . . VIII No 51.

Colonial Estimates of Federated Malay States-

Brunei 1909 I B5 No. 20.

Colonial Estimates of Straits Settlements 1910 . I B5 No 23. » » of Serawak 1910 I B5 No. 24.

Commission permanente des sucres, instituée par la convention internationale de Bruxelles. Fascicules I t/m XXII VII No. 50.

Comptabiliteit in Ned. Indië. Voorschriften . . II A No 33.

Concessiën. Semarang-Cheribon Stoomtram Mij. VIII No 13.

Concessievoorwaarden der particuliere spoor- en

tramwegen. . . II A No 18.

Conférance internationale sur le régime des sucres.

Notices sur la législation, la production et le commerce des sucres VII No. 48.

Contract. Maatschappij »Nederland" en >Rott.

Lloyd" VIII No. 22.

Conversie van Communaal in erfelijk individueel

grondbezit op Java en Madoera. Nota . . . I Ca No. 9.

Coolsma, S. De Zendingseeuw voor Ned. Indië . IX No. 4.

Coördinaten der Driehoekspunten. Midden Java. XI B No. 8.

Couperus, F. E Het rechtswezen op Sumatra's

Westkust. II B No. 12.

Couvreur, A. J. L. Een dienstreis benoorden

Larantoeka XI C No. 73.

Cramer, Dr. P. S-'J. De Cultuur van Hevea VII No. 68.

Crawfurd, John. De Indische Archipel, in het

bijzonder het eiland Java XI A No. 1.