is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koorders-Schuhmacher, Frau A. Systematisches Verzeichniss der zum Her bar Koorders gehörenden, in Niederl. Ostindiën, besonders in den Jahren 1883 — 1903 gesammeiten. Phanerogamen und Pteridophyten vn No. 67.

Kooremans, P. J. Nog eens de koelie ordonnantie. IV D' No. 2.

Korte berichten voor Landbouw, Nijverheid en

Handel • • • ... I A> No. 6.

Kramers en Bonte. Dictionnaire NéerlandaisFrangais XII No. 32.

Kroessen, C. A. Geschiedenis van Asahan . . XI C No. 18.

Krüger, Dr. P. W. Mededeelingen van het

proefstation voor suikerriet in West Java . . VII No. 23.

Kruijff, E. de, De vooruitzichten der lucifersindustrie op Java VJH No. 32.

Kruijt, A. C. De slavernij in Posso XI C No. 101.

Het animisme in den Ind. Archipel. XI A No. 8.

" » Levensschets van Papa-I Woente. IX No. 24.

» >■ Zie Adriani,

Kuenen. W. A. Zie Schüffner

Kunstnijverheid. Nota van toelichting in zake verslag Kunstnijverheid der Javaansche bevolkinS VIII No. 6.

Kuijper, Dr. A. Uit het Diensthuis uitgeleid'. III B No. 36.

Afgeperst III B No. 35.

Kwantan-Districten. Mededeelingen betreffende de - XI C No 57.

L.

Labberton, Mr. K. van Hinloopen, De Indische Landbouwconcessie ........ III E No. 23.

Labberton, D. van Hinloopen, Geillustreerd handboek van Insulinde IV C1 No 8

Labberton, D. van Hinloopen, Register op de artikelen voorkomende in het Tijdschr. Ind.

Taal-, Land- en Volkenk. en de Verh. Bat.

Gen. K. en W I A4 No. 28.