is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw-Guinea. De exploratie van Nederl. — . XI C No. 107.

Nieuw-Guinea. Nota betreffende de ten aanzien

van — te volgen gedragslijn I C b No. 18.

Nieuw-Guinea. Nota naar aanleiding van een dienstreis van den adjunct-adviseur C. Lulofs in Noord — I C d No. 13.

Nieuw-Guinea. Uittreksel van het verslag der Commissie ter voorbereiding van de aanwijzing eener natuurlijke grens tusschen het Nederlandsche en het Duitsche gebied . . . XI C No. 98.

Nieuwenhuis, Dr. A. W. Quer durch Borneo. XI C No. 42.

Nieuwenhuijzen, F. N. Een woord over ^De

Waarheid" van Gen. van Swieten. . . ' XI C No. 8.

Nieuwenkamp, W. O. J. Zwerftochten op Bali. XI C No. 120.

Nijverheid en Landbouw in Ned-Indië. Tijdschrift. I B" No. 2.

Noord-Nieuw-Guinea. Nota omtrent het Nederlandsch Duitsche grensgebied I C b No. 23.

Nota der Commissie Welsink-Colijn. Gouv. Besl.

van 18 Februari 1905 No. 31 . . . . . . I C b No. 11.

Nota over de werk- en leveringscontracten ten behoeve van Landbouw en Nijverheid op Java en Madoera ICc No. 7.

Nota van toelichting betreffende de zelfbesturende

Landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroe. XI C No. 115.

Notulen en van de Bestuurs- en Algemeene Vergaderingen van het Kon. Inst. voor de T. L. en V. in Ned.-Indië I B'2 No. 5.

Notulen van de Algemeene- en Directievergaderingen van het Bat. Gen. K. en W. . . I Bl! No. 3.

O.

Ockerse. Koffiecultuur en belasting ter Sumatra's Westkust en Sum. Westkust Lastpost of Sum. Westkust Batepost IV F No. 17.

Ocram, J. W. Draadlooze telegrafie in Nederland. VIII No. 1 7.

Oeconomische belangen der Inl. bevolking in de cultuurcentra op Java en Madoera. Toelichting der nadere voorzieningen ter bescherming van de — ICc No. 9.