is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oendang Oendang. Voorschriften betreffende de rechtspraak, het Inl. bestuur, de grondrechten, enz in de Residentie Djambi . . . II A No. 21.

Oever, H- ten, Invloed der bosschen op klimaat en waterverdeeling VII No. 80.

Official Statistics of the Commonwealth of Aus-

tralia. (Verschillende jaren) I B5 No. 7'

Official Yearbook. Commonwealth of Australia

1901/1909 I B5 No. 6.

Oliver, Johannes- Land en Zeetogten in Ned-

Indië X C No. 5.

Ombilien kolenveld in de Padangsche Bovenlanden. . VIII No. 2.

Onbebouwde gronden. Nota de Regten betreffende welke in de Res. Amboina op — worden uitgeoefend ICa No. 1.

Onbebouwde gronden. Résumé's van het onderzoek naar de rechten uitgeoefend op de —

in de Gouvernementslanden op Sumatra . .ICa No. 5.

Onderwijs voor Eur. in Nederl-Indië. Verslag van den staat van het Middelbaar en Lager onderwijs.............. I B4 No. 5.

Onderzoek naar de mindere welvaart der Inl.

bevolking op Java en Madoera IV C' No. 2.

Onderzoekingstochten in onze Koloniën. Mede-

deelingen over Nederl. —. . XI C No. 97.

Ontginning van grond door Inlanders op Java

en Madoera. Nota met vervolg en toelichting. ICa No- 4.

Ontwerp regeling van de gevolgen der verklaring in staat van Oorlog of in staat van Beleg van het gebied van Ned-Indië of een gedeelte daarvan . III B No. 14.

Ontwerp verordening betreffende rechtsconflicten en de regelen, volgens welke door den rechter moet worden beslist tot welke categorie van personen iemand behoort. Met toelichting. . II B No 49.

Ontwerp A. Wijziging van art. 62 R. R. . .ICa No. 18.

Ooftteelt. Vereeniging. Jaarboekje 1908/09. . . I B' No. 24.

Ooftteelt in Ned.-Indië. Vereeniging tot bevordering van— VII No. 42.