is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Report on the Census of the Straits Settlements

1901 I B6 No. 5.

Rheinische Missions-Gesellschaft. Berichte, van af

No 7- 1911 I B« No. 6.

Rheinische Missions-Gesellschaft. Neun- und

siebser. Jahresbericht vom jahre 1908 ... I B13 No. 2.

Richthofen, Freih. Ferd. von. Führer für Forschungsreisende xiV No. 10.

Riedel J. G. F De sluik- en kroesharige rassen

tusschen Celebes en Papua XI C No. 17.

Riesz, C. H F- Bijlagen behoorende bij de particuliere landerijen van Westelijk

Java III E No. 11.

„ „ Het onrecht tegen Tjomas be¬

wezen uit officieele gegevens . III E No. 10.

» ,, De particuliere landerijen in de Geschiedenis ~. III E No 7

Rietbranden op Java. Eenige ambtelijke bescheiden i C d No. 11.

Rijksverzekeringsbank. Uitgaven der — . . . IV D1 No. 4

Rijwegen of Smalspoorbanen VIII No. 55.

Ris, H. De Onderafd. Klein Mandailing, Oeloe en Pakantan en hare bevolking met uitzonding van de Oeloe XI C No. 30.

Ritsema van Eek, S. De reorganisatie van het bestuur in Ned. Indië III D No. 14

Rochemont, J. I de, Loudon en Atsjin . . . XI C No. 5.

Roomsch-Katholieke missie in Ned. Oost. Indië . IX No. 8.

Roorda van Eijsinga, S. E- W. Eene ontleding

van onze Koloniale Staatkunde III B No. 7.

Rosemeier, C. A en Kandjeng Pangeran Nata di Radja De Javaansche wetten en andere bepalingen ten dienste van landhuurders, beheerders en geëmloyeerden van de ondernemingen in de Vorstenlanden. II A No. 13.

Rosenberg, C B. H. von, Reistochten in de

af deeling Gorontalo. . XI C No. 3.

Rouffaer, G. P. Een bezoek aan de Topogr.

Inrichting te Batavia XI C No 83.