is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPENBARE LAGERE SCHOLEN.

SCHOLEN DER lSTE EN 2DE KLASSE.

BOUW EN INRICHTING.

Regelen voor den bouw en de inrichting van lste en 2de klasse scholen (Besl. Dir. B. O. W. 16 October 1906 n°. 16049/A •en diens eircs. 26 Maart 1907 n°. 3930/A, 3 Maart 1909 n°. 3566/A, 14 Maart 1911 n°. 4782/A, 27 Februari 1912 n°. 3169/A, 4 Mei 1912 n°. 6670/A en 30 October 1912 n°. 17430/A).

INL. SCHOOLREGLEMENT. (')

Gouv. besl. 5 Juni 1893 n°. 23 (Stbl. 1893 n°. 128).

Gelet enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

EerstelijJc: enz.

Ten derde: Voor zooveel noodig krachtens Koninklijke machtiging vast te stellen het aan dit besluit gehecht Reglement voor de openbare lagere Inlandsche scholen, bedoeld bij artikel 1 van het Koninklijk besluit van 28 September 1892 n°. 44 (Indisch Staatsblad 1893 n°. 125) (2).

Ten vierde: enz.

Extract enz.

(*) Dit reglement is niet van toepassing op Hollandsch-lnlandsche scholen, bedoeld in Staatsblad 1914 n°. 359, blz. 5.

(2) Blz. 1.