is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

van het vak.

Aantal te

Vakken of deelen van vakken, die onderwezen besteden moeten worden. uren per

week.

Per transport 171/t uur.

III. Schrijven met Javaansche en Latijnsche karakters

op papier lVz (J)

IV. Aardrijkskunde: het gewest en een overzicht van

Java 2V«

V. Teekenen op de lei iy2

VI. Maleisch, uitsluitend met Latijnsche karakters

a. Spreek- en verstandsoefeningen

b. Taaloefeningen ^'2

c. Leesoefeningen

Totaal 27 uur.

LEERPLAN VOOR SCHOLEN DER 2DE KLASSE, WAAR HET SOENDAASCH, JAVAANSCH OF MADOEREESCH VOERMIDDEL IS EN WAARAAN EEN 5DE KLASSE IS TOEGEVOEGD.

Besl. Dir. O. E. 1 October 1914 n°. 19507. "

Gelezen enz.;

Gelet op artikel 7, alinea 1, van bet „Reglement voor de openbare lagere Inlandsche scholen" in Staatsblad 1893 n°. 128 f);

HEEFT BESLOTEN:

Te bepalen, dat het bij artikel 3 van het dezerzijdsch besluit van 30 April 1908 n°. 7200 (*) vastgestelde leerplan voor de openbare lagere Inlandsche scholen der 2de klasse, waar het Soendaasch, Javaansch of Madoereesch voermiddel bij het onderwijs is, voor de scholen dier categorie, waaraan een 5de klasse is toegevoegd,

a. wordt aangevuld met het aan dit besluit gehecht leerplan voor die 5dc klasse;

(*) Voor scholen met een schooltijd van 3% uur op Vrijdag wordt dit getal %.

(2) Blz. 10.

(3) Blz. 32.