is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

van het vak.

A SJ.Tl'ffl.1

Vakken of deelen van vakken, die onderwezen

moeten worden. te besteden

uren.

KLASSE II.

(Het voermiddel is uitsluitend de landstaal,

behalve by de Maleische spreek- en leesoefeningen).

I. Landstaal en Maleisch.

a. Zaakonderwijs verbonden met spreek- en verstandsoefeningen :

1. in de landstaal

2. in het Maleisch ^

b. Leesoefeningen:

1. in de landstaal met eigen karakters

2. in de Maleische taal met Latijnsche karakters

c. Dictée met eigen karakters in de landstaal

d. Taaloefeningen in de landstaal

II. Rekenen (getallen van 1 tot 100).

a. Mondeling

b. Schriftelijk rekenen ®

c. Rekenen uit het hoofd

III. Schrijven op de lei:

a. Met de eigen karakters der landstaal

b. Met Latijnsche karakters van geleerde letters en gelezen lesjes

IV. Teekenen op de lei:

De onderwijzer teekent op het bord 2

Totaal 27

KLASSE III.

(Het voermiddel is uitsluitend het Maleisch, behalve bij het onderwijs in de landstaal).

I. Landstaal en Maleisch.

a. Zaakonderwijs, verbonden met spreek- en verstandsoefeningen in de Maleische taal

b. Leesoefeningen:

1. in de landstaal met eigen karakters ^

2. in de Maleische taal met Latijnsche karakters.

c. Dictée in de Maleische taal met Latijnsche karakters

d. Taaloefeningen:

1. in de landstaal

2. in de Maleische taal

Transporteeren 12