is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehechte Leerplan voor de openbare lagere Inlandsche scholen der 2de klasse in de 4de inspectie-afdeeling, waar het RiouwMaleisch voermiddel bij het onderwijs is.

Ten derde: enz.

Leerplan voor de Openbare Lagere Inlandsche scholen der 2de klasse in de 4de inspectie-afdeeling, waar het RiouwMaleisch voermiddel bij het onderwijs is.

Nummer

van het vak.

Vakken of deelen van Aantal-te besteden uren per week.

vakken, die onderwezen ——

moeten worden. Waar de klasse Waar de klasse

niet gesplitst is. gesplitst is.

KLASSE I.

I. Maleisch.

a. Zaakonderwjjs, verbonden met spreek- en verstandsoefeningen 4 X '/i = S 4 X Vi = 2

b. Lezen met Latjjnsch karakter van het bord

en uit het boek 6 X *U = ±lk 6 X 3U = 472

c. Vertellen 1 X *U = »/« 1XV»= V»

II. Rekenen: getallen van

1-20.

a. Met behulp van aanschouwingsmiddelen :

pitjes, steentjes e.d.g.:

mondeling 3 X s/, = 2'/4 3 X 7« = 2V«

schriftelijk 2 X %U = 17ï 2 X V2 = 1

b. Uit het hoofd 2 X 3lt = l1/ 2 X Vi = 1

III. Schrijven van letters, cij¬

fers en lesjes op de lei. 4 X 3A = 3 2X7i+2X72=2y:i

IV. Teekenen als onderdeel

van het zaakonderwijs. 2 X 7« = 17s 1X74+1X72=1'A

Totaal 18 15