is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

van het vak.

Vakken of deélen van Aantal te besteden uren per week.

vakken, die onderwezen - Waar de klasse | Waar de klasse moeten worden. niet gesplitst is. | gesplitst is.

Per transport H'A

b. Uit het hoofd 2 X 3A = l1/» 2 X lh —

III. Schrijven van letters, cij-

fers en lesjes op de lei. 5 X 3A = 33A 3X A+2X W A

IV. Teekenen als onderdeel van , ls,., _11;

het zaakonderwijs 2 X 8A — l1/» IX A+1X A A

Totaal I 18 1 15

Nummer

van het vak.

Vakken of deelen van vakken, die Aantal te besteden onderwezen moeten worden. uren per wee t.

KLASSE II.

(De voertaal is het Bataksch, behoudens dat het zaakonderwijs dienstbaar wordt gemaakt aan het leeren van het Maleisch).

a. Lezen met Latijnsche en eigen karak-

ters 6 X A — ^ A

b. Zaakonderwijs, verbonden met spreek- ini/m

en verstandsoefeningen 4 XI'4 üL °

c. Dicté in Latijnsche en eigen karakters. 3 X A — ^ /«

d. Vertellen 1 X 3A — A

II. Kekenen: getallen van 1-100.

a. Mondeling met behulp van aanschou- ^ 3 _„3/ wingsmiddelen VSt — Jï QV n) ,

b. Eekenen uit het hoofd Ï5«Zw\i» '

c. Schriftelijk rekenen (cijferen) »/ Z 41/

III. Schrijven oue lei ® X t Z 01/

IV. Teekenen op de lei... 6 X '4 '4

97

Totaal

(i) Voor scholen met een schooltijd van 3% uur op Vrijdag worden

deze getallen 2%, 9%, 3 en 9.