is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XII (x).

Kerêsidënan

KETERANGAN PERHITOENGAN OEANG SEKOLA

JANG ADA DALAM TANGGOENGAN KEPALA SEKOLAH

disekolah ÏSSilT n°. • • di

SEPANDJANG TAHOEN 19...

C1) Zie het uitgewerkte model in Bijbl. no. 4687, blz. 146.