is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakken

Klasse

OMSCHRIJVING DER LEERSTOF

Uren

H. a. Spreekoefeningen als in de 1ste klasse

b. Lezen

c. Vertaaloefeningen 15

d. Taaloefeningen

e. Uitspraakoefeningen (occasioneel)

III. a. Spreekoefeningen: gesprekken en verhalen naar

aanleiding van wat door de leerlingen beleefd, gelezen of gehoord is

b. Lezen 111

c. Taaloefeningen

d. Steloefeningen

e. Vertaaloefeningen

IV. a. Spreekoefeningen: gesprekken over bekende onder¬

werpen

b. Lezen 1

c. Taaloefeningen

d. Stellen

e. Vertaaloefeningen

V. a. Gesprekken

b. Lezen 7]

c. Taaloefeningen. Beknopt overzicht der spraakkunst.

d. Stellen: brieven en eenvoudige opstellen

VI. a. Gesprekken naar aanleiding van vragen van den

dag en belangrijke onderwerpen J

b. Lezen en voordragen van prozastukken en gedichten

Landstaal I. a. Lezen met eigen en Latijnsche karakters j

(talen) (1). b. Taaloefeningen; spelregels, taaisoorten, werk- 3 woordsvormen |

(!) Zoolang aan de Kweekschool te Probolinggo onderwijs in het Madoereesch en het Javaansch voor alle kweekelingen noodig wordt geacht, kunnen daar in elke der eerste 5 klassen vier uren aan de landstalen worden besteed. De uren voor het Nederlandsch worden daarvoor verminderd met 1 uur in de 2<ie tot en met 5de klasse en die woor het Maleisch met 1 uur in de lB'e, 4de en 5de klasse.