is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ — Vakken

*

Klasse

OMSCHRIJVING DER LEERSTOF

Uren

I Aardrijks- I. Java O en een overzicht van Nederlandsch-Oost-

kunde. Indië 1

I

II. Nederlandsch Oost-Indië en omliggende landen 1

III. Herhaling van Nederlandsch-Oost-Indië. Nederland.

Algemeen overzicht van Europa 2

IV. a. De werelddeelen

b. Volkenkunde van Nederlandsch-Oost-Indië 0

c. Hoofdzaken der wis- en natuurkundige aardrykskunde

V. Wereldhandel en wereldverseer. Herhaling en uitbreiding van hot behandelde in de 4de klasse... &

ei Geschiede- III. Voornaamste personen, gebeurtenissen en toestanden

nis. uit de geschiedenis van Nederlandsch-Oost-Indië. 1

IV. Uitbreiding van het behandelde in de 3de klasse... 1

V. Onderwerpen uit de algemeene en de vaderlandsche geschiedenis, die in nauw verband staan met de geschiedenis van Nederlandsch-Oost-Indië 1

Natuur- II. Evenwicht en beweging van vaste lichamen, vloei-

kunde. stoffen en gassen 2

1

III. Krachten; enkelvoudige werktuigen, warmte 2

IV. Geluid; licht en meteorologie 2

V. Magnetisme; electriciteit; herhaling 2

j Scheikun- III. Scheikundige verschijnselen

de. Mengsel, verbinding, element

Zuurstof, verbranding, oxyden 2

Waterstof, reductie, water-stikstof, lucht

Eenige andere elementen

(J) Voor de Kweekschool te Fort de Koek: Sumatra.