is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

examen doen blijken van voldoende kennis van de beginselen

der spraakkunst.

2e. Kennis van den bouwgrond en van de middelen ter verbetering daarvan.

Eenig inzicht in de algemeene en de bijzondere plantenteelt, de veeteelt, de vischteelt en de hoofdpunten der landhuishoudkunde.

3e. Bekendheid met de inrichting der Inlandsche lagere school, het klassikaal onderwijs, de geschikte middelen tot handhaving van orde en tucht, de methodiek van het lezen, schrijven en rekenen en de voornaamste bepalingen op het openbaar lager Inlandsch onderwijs in Nederlandsch-Indië.

PROGRAMMA VOOR HET EINDEXAMEN DER KWEEKSCHOOL TE AMBOINA.

Gouv. besl. 27 April 1875 n°. 24 (Stbl. 1875 n°. 107).

Gelezen enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Yast te stellen het aan dit besluit gehecht programma (*) voor het eindexamen aan de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers in Nederlandsch-Indië;

met bepaling, dat voor zooveel het onderwijs aan sommige kweekscholen van minder omvang mogt wezen, dan het programma onderstellen doet, voor elk vak in 't bijzonder de gestelde vereischten daarnaar gewijzigd worden, met inachtneming van hetgeen aan het hoofd van het programma is bekend gesteld.

Ten tweede: enz.

Afschrift enz.

Programma (*) voor het Eind-examen aan de kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers in Nederlandsch-Indië, vastgesteld bij artikel een van het besluit van 27 April 1875 n°. 24 (Staatsblad n°. 107).

Het eind-examen aan eene kweekschool moet dienen, om te onderzoeken, of de kweekelingen den cursus der school met vrucht hebben gevolgd, daarbij lettende op het hoofddoel der

(x) Dit programma geldt nu alleen voor de kweekschool te Amboina; voor de andere kweekscholen is het buiten werking gesteld bij Gouv. besl. 16 Februari 1912 ri°. 12 (Stbl. 1912 n°. 181), blz. 198.