is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Djolijakarta.

Gouv. besl. 15 Januari 1913 n°. 22 (Stbl. 1913 n°. 90).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met buitenwerkingstelling van artikel 2 van het besluit van 4 November 1910 ff 46 bet bedrag van f 40 's maands, bij artikel 1 sub 2de van het besluit van 18 Juli 1894 ff 6 (Staatsblad ff 156) (J) toegestaan voor de indienststelling van bediendenpersoneel bij de Kweekschool voor Inlandsehe onderwijzers te DjohjaTcarta te verhoogen met f 40 (veertig gulden) 's maands en mitsdien te stellen op f 80 (taehtig gulden) 's maands.

Extract enz.

18. Bandoeng.

Gouv. besl. 20 Januari 1914 n°. 89 (Stbl, 1914 n°. 63).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Het bedrag van f 40 's maands, bij artikel 1, § Y, van het besluit van 6 Februari 1897 ff 5 (Staatsblad ff 59) (^toegestaan voor bezoldiging van bediendenpersoneel bij de Kweekschool voor Inlandsehe onderwijzers te Bandoeng, gerekend van 1 Januari 1914, te verhoogen met f 20 (twintig gulden) 's maands en mitsdien te brengen op f 60 (zestig gulden) 's maands.

Extract enz.

19. Oengaran.

Gouv. besl. 20 Januari 1914 n°. 95 (Stbl. 1914 n°. 69). Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met buitenwerkingstelling van artikel 1 van het besluit van 25 Januari 1913 n? 34, het bedrag van f 40 (veertig gulden) 's maands, bij artikel 1, § B sub 4de, van het besluit van 12 September 1909 ff 6 (Staatsblad ff 457)- (3) toegestaan voor

t1) Blz. 237. (2) 239.

t(3) „ 245.