is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h-* Gewest, to Afdeeling.

DISTRICT.

3

Aantal (op te richten) Inlandsche volksscholen.

Bijzonderheden omtrent elk schoolressort.

Aantal desa's bij elk der

CJt

scholen ingedeeld.

(Verwacht)

Aantal aantal kinderen schoolgaan.

van 6 tot de kinde.

10 jaar in ^ 0Qk

elk school- boyenl0.

ressort aan- jarigenleef.

weziS- tijd.

j. | m. j. | m.

6 7

oo Aantal onderwijzers.

Regeling j f gemeentel inkomst^11 ^ onderWÜ'zerS0f grond, ëeld natura^

co Ambtsvelden.

I Padi, geldelijke \o Mitteeïvageri \ \ a\s aïideïSTAüs.

.

\

Uitgaven van Gouvernementswege.

^J^ens voor:

ft>o Bouw der scholen.

1^, Aanmaak van meu/03 biiair.

M Opleiding der onder^ wijzers.

5 Totaal der uitgaven ineens.

Jaarlijks voor:

Bijslag op het inkoS men der onderwijzers.

_ Uitoefening van lei^ ding en toezicht.

^ Onvoorziene uitga00 yen.

_ Totaal der uitgaven jaar50 Hjks.

10 Totaal der kolommen 15 ° en 19.

Toelichtingen. 21

vo

ORSCHEIFTEN IN

L. ONDERWIJS.

29