is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, „ Moeriditoe Kama Tanggal moerid naik

Moend Oemoer . vP via<,

Angka itoe baha- moerid ke- moela ke 0rangOjangU BanjaknJ'a moeridtog- Sebalmja moerid

oeroet. a moerid- ïoemasoek tikabaha- sekolah danpakerdj ' ttiemhainr oewang p-ait-nn & soedah mening-

sekolah roemasoek masoek' bapanja- o% sekolah. n. m. k j galkan sekolah.

tanggal. sekolah. klag lah

" — .

[ l

I

I i

I

I I