is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beliooien te worden toegestaan, ook niet bij wege van overeenkomst, cloch dat het verleenen van dergelijke subsidies aldaar, volgens de Gouvernementsbepalingen, uit 's Lands kas, zool veel mogelijk met restitutie door de betrokken Zelfbesturen behoort te geschieden.

Door tj. h. e. a vorenstaande mede te deel en en U te verzoeken daarmede v.z.n. rekening te willen houden en doen houden bij de goedkeuring en opmaking van begrootingen voor de in Uw gewest aanwezige Zelfbesturende landschappen, neb ik de eer van een van den Landvoogd bekomen opdracht mij te kwijten. Voor enz.

De lste Gouvernements-Secretaris, E. MORESCO.