is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGAYEN (*) omtrent de particuliere Inlandsche school te

Gewest

Eiland

Afdeeling

Onderafdeeling

I naar aanleiding van het verzoek van

? I ter verkrijging van subsidie ten behoeve van die school voor I het jaar 19...

N B. Ook ter bevordering eener gemakkelijke verificatie der opgaven is korte, doch zakelijke beantwoording van elke der vragen gewenscht. Waar zulks mogelijk is, worden de vragen met „ja" of „neen" beantwoord.

Aan den Directeur van

Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Behoort bij het besluit van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid van 12 Augustus 1911 ll! 13186.

| (*) Deze opgaven zijn bij 's Lands dépöt van leermiddelen te Batavia verkrijgbaar gesteld tegen 5 cents per exemplaar (Besl. Dir. O. E. N. 23 September 1911 n<>. 15682).