is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband met vorenstaande opgaven wordt voorgesteld aan de voornoemde school subsidie te verleenen tot de aangegeven bedragen.

, den 19.

De C),

Geen bezwar.

nï r—, den 19.

De Assistent-Resident van

, den 19.

De Resident van

n? , den 19.

De Gouverneur van

n; .... , den 19

Inspecteur i , T 1 i

De Adjunct-Inspecteur van llet InL °nd-

in de afd. (10),

(9) Den titel van den betrokken ambtenaar bij het BinnenlandschBestuur in te vullen, als: Posthouder, Civiele Gezaghebber, Controleur.

(10) Behoort de voornoemde school tot het ressort van een AdjunctInspecteur, dan zendt deze de subsidie-opgaven, na onderteekening rechtstreeks, dus zonder tusschenkomst van den betrokken Inspecteur, aan het Departement. Van een geleidebrief wordt daarbij alleen gebruik gemaakt, wanneer de opgaven den inspecteerenden ambtenaar daartoe aanleiding geven.