is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Waaruit blijkt,, dat de school voorziet in een werkelijk bestaande behoefte?

2. Wat omvat het onderwijs op de school (*) ?

3. Wordt de landstaal voor het onderwijs bruikbaar geacht?

4. Is voor de Maleische taal het eigen (Maleisch) karakter ter plaatse gebruikelijk?

5. Wordt het onderwijs, genoemd in noot 1, gedurende ten minste drie ureii daags gegeven?

6. Wanneer is de school geopend?

7. Hoeveel leerlingen waren Januari 19.... 19.

ingeschreven in elke reeds Februari „

verschenen maand van het Maart „

jaar, waarvoor subsidie April „

wordt gevraagd, en hoeveel Mei „

in elke maand van het Juni „

voorafgaande jaar? Juli „

Augustus „

September „

October „

November „

December ,,

(!) Het onderwijs moet zijn lager onderwijs en minstens omvatten :

a. het lezen en schrijven met eigen en Latijnsche karakters der landsta: of der Maleische taal, waar de eerstgenoemde voor het onderwijs nii bruikbaar wordt geacht;

b. de vier hoofdregels van het rekenen met geheele getallen.