is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Hoeveel bedroeg het ge- Januari 19.. middeld aantal de school Februari „ bezoekende leerlingen in Maart elke der maanden van het April „ jaar, voorafgaande aan Mei „ dat, waarover subsidie Juni „ wordt aangevraagd? (10) Juli „

Augustus „ September „ Outober „

, November „

December „

Totaal

d.i. dus gemiddeld : =

15. Hoeveel bedroeg het ge- 19..

middeld aantal de school „

bezoekende leerlingen in „

de maand van oprichting

(opening) der school en in Totaal

elke der twee daarop vol- d.i. dus gemiddeld : 3 =

gende maanden? (")

16. Zijn aan de school uitsluitend vrouwelijke leerkrachten verbonden!

17. Hoe heet:

1. het hoofd der school? (12) 1.

2. ieder der overige leer- 2. krachten? (12)

(10) De voor elke maand te verstrekken opgaaf van het gemiddeld aantal de school bezoekende leerlingen moet worden verkregen door de aantallen de school bezocht hebbende leerlingen dag voor dag bijeen te tellen en het totaal te deelen door het aantal schooldagen in die maand.

Voor scholen, opgericht (geopend) in den loop van het jaar, voorafgaande aan dat waarover subsidie wordt gevraagd, wordt opgegeven het gemiddeld aantal de school bezoekende leerlingen in de maand van oprichting (opening) der school en in elke der daarop volgende maanden van eerstbedoeld jaar.

(") Vraag 15 alleen te beantwoorden voor scholen, opgericht (geopend) in den loop van het jaar, waarover subsidie wordt gevraagd.

(12) Naast vraag 17 moeten alle aan de school verbonden leerkrachten worden genoemd; achter den naam van ieder der leerkrachten zal bovendien de datum van aanvaarding harer betrekking aan de school zijn te vermelden.