is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i-v

landsch onderwijs afgegeven schriftelijke verklaring van geschiktheid'voor hare betrekking! (")

22. Geeft het schoolgebouw, bij voldoende licht en ruimte, behoorlijk beschutting tegen wind, regen en zonneschijn?

23. Is de school op eenvoudige maar voldoende wijze voorzien van meubilair, leermiddelen en schoolbehoeften!

24 Is de school uitsluitend toegankelijk gesteld voor dochters van Inlanders en met dezen gelijkgestelden, die den leeftijd van 6 jaren bereikt, doch hun 17de levensjaar nog niet volbracht hebben, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte?

25. Worden kinderen van aanzienlijke en gegoede Inlanders vóór andere kinderen toegelaten?

26. Worden kinderen met besmettelijke, voor de andere kinderen gevaarlijke, afzichtelijke of hinderlijke ziekten van de school geweerd?

27. Wordt van iederen leerling een schoolgeld van minstens 25 cent 's maands geheven?

(i*) Alleen hoofden van scholen met meer dan gemiddeld 200 de school bezoekende leerlingen moeten in het bezit zijn van eene verklaring als: in vraag 21 bedoeld.