is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder aanteekening, dat de op de frontpagina van deze opgaven genoemde particuliere Inlandsche meisjesschool, voor zoover bekend, aan alle gestelde voorwaarden voldoet (2T), wordt voorgesteld de aangevraagde subsidiën toe te kennen.

den 19

Controleur

De Gezaghebber van

Posthouder

den 19....

De Ass.-Resident van

den 19

t-v Gouverneur _ov.

De —ËüidiïïT- van

den 19

l)g Inspecteur— })et Inl. ond. in de

^ Adj. Inspecteur

afd., n

(27) Inzonderheid er op te letten, of de school beantwoordt aan eisch, gesteld in artikel 1, alinea 2 sub 2e, der Regelen in Staatsblad 1914 n® 592.

(28) Behoort de op de frontpagina van deze opgaven genoemde particuliere Inlandsche meisjesschool tot het ressort van den AdjunctInspecteur, dan zendt deze de subsidie-opgaven rechtstreeks, dus zonder tusschenkomst van den betrokken Inspecteur, aan het Departement. Van een geleidebrief wordt daarbij alleen gebruik gemaakt, wanneer de opgaven den inspecteerenden ambtenaar daartoe aanleiding geven.