is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Ten behoeve van wie van de leerlingen, die van de kweekschool geen kost genieten, en tot welk bedrag voor ieder wordt subsidie gevraagd?

18. Hoe heeten de Europeesche onderwijzers, die aan de school verbonden zijn?

19. Welke akten of bewijzen van met goed gevolg afgelegd examen bezit ieder van hen?

20. Aan wie van de Europeesche onderwijzers, die niet in het bezit zijn van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of onderwijzer bij het Europeesch lager onderwijs, is door den betrokken inspecteerenden ambtenaar van het Inlandsch onderwijs een verklaring uitgereikt, dat zij geschikt zijn tot het geven van onderwijs in de vakken, genoemd in noot 8, al dan niet met inbegrip van het teekenen?

21. Hoeveel bedraagt het maandelijksch traktement van ieder der aan de school verbonden Europeesche onderwijzers?

22. Voor wie van hen wordt subsidie verlangd en tot welk bedrag per maand voor ieder:

a. voor het bezit der akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer?