is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. voor het bezit der akte van bekwaamheid als onderwijzer?

c. voor het bezit der door den betrokken inspecteerenden ambtenaar van het Inlandsch onderwijs afgegeven verklaring van geschiktheid?

d. voor het bezit van een bewijs van met goed gevolg afgelegd examen in de Maleische taal en de land- en volkenkunde van NederlandschIndië?

e. voor het bezit van een bewijs (bewijzen) van met goed gevolg afgelegd examen in (een) andere inheemsche (taal) talen dan het Maleisch (6) ?

ƒ. voor de leiding van het internaat der kweekschool?

23. Hoe heeten de Inlandsche onderwijzers, die aan de school verbonden zijn?

24. Welke diploma's bezit ieder van hen?

25. Wie van de Inlandsche onderwijzers is door den betrokken inspecteerenden ambtenaar van het Inlandsch onderwijs tot het geven van onderwijs aan de kweekschool geschikt verklaard?

(8) Naast de vraag te vermelden welke taal ol talen