is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. Hoeveel bedraagt het maandelijksch traktement van ieder der aan de school verbonden Inlandsche onderwijzers?

27. Voor wie van hen wordt subsidie verlangd en tot welk bedrag per maand voor ieder?

28. Voor wie van de Inlandsche onderwijzers en op welke gronden wordt vrijstelling (7) gevraagd van den eisch van het bezit van een diploma van met gunstig gevolg afgelegd eindexamen eener gesubsidieerde particuliere kweekschool of van een diploma, dat benoembaar maakt tot hulponderwijzer bij het openbaar Inlandsch onderwijs?

29. Onderhoudt het bestuur van de onderwerpelijke kweekschool nog andere kweekscholen?

30. Zoo ja,

a. waar zijn die gevestigd?

b. hoe heeten de Europeesche en de Inlandsche onderwijzers, aan elke daarvan verbonden?

c. hoeveel bedraagt het maandelijksch traktement, door ieder van die onderwijzers genoten?

(7) Deze vrijstelling kan na 3 Mei 1916 niet meer worden verleend.