is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij in Nederlandsch-lndië uitbetaald aan den door haar aan te wijzen persoon.

(2) Deze zendt een daartoe strekkende aanvraag, vergezeld van de ter justificatie daarvan noodig geviseerde kennisgevingen als bedoeld in artikel 5, in Nederland aan den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-lndië aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, die voor de uitbetaling der subsidie de noodige maatregelen neemt.

Artikel 8.

Te bepalen dat deze ordonnantie in werking treedt op den dag harer afkondiging.

En opdat enz. (gewoon slot).

Model der kennisgeving, bedoeld in art. 5, eerste lid der ord. in Stbl. 1911 n°. 80 (').

Gouv. besl. 11 Januari 1911 n°. 12 (Stbl. 1911 n° 81).

Gelet enz.;

De Raad van Nederlandsch-lndië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijh: enz.

Ten tweede: Vast te stellen het aan dit besluit gehecht model der kennisgeving, bedoeld in artikel 5, eerste lid, der bij artikel 1 van dit besluit vastgestelde ordonnantie van heden (Staatsblad Il! 80) (1).

Afschrift enz.

(i) Blz. 715.