is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Kweekschool te Margarëdja (Semarang), uitgaande van de „Doopsgezinde Vereeniging tot bevordering der Evangelieverbreiding in de Nederlandsebe Overzeesche Bezittingen" te Amsterdam, gesubsidieerd van at' 1 Januari 1904 (Gouv. besl. 19 Juli 1904 n' 22).

5. Kweekschool te Tingkir (Semarang), uitgaande van het „Comité voor de Salatiga-Zending" te Utrecht, gesubsidieerd van af 1 Juli 1908 (Gouv. besl. 18 Augustus 1908 n! 27).

6. Kweekschool te Madjdwarnd (Soerabaja), uitgaande van het „Nederlandsch Zendeling Genootschap" te Rotterdam, gesubsidieerd van af 1 Januari 1901 (Gouv. besl. 12 Januari 1901 n°. 17 in Bijbl. n". 5549).

7. Kweekschool A te Moentilan (Kedoe), uitgaande van de vereeniging „R. C. Kweekschool te Moentilan" te Moentilan, gesubsidieerd van af 1 April 1904 (Gouv. besl. 27 Maart 1905 ff 25).

8. Kweekschool B te Moentilan (Kedoe), uitgaande van de vereeniging „R. C. Kweekschool te Moentilan" te Moentilan, gesubsidieerd van af 1 December 1911 (Gouv. besl. 23 Juni 1915 n' 33).

9. Kweekschool te Djokjakarta (Keucheniusschool), uitgaande van de Gereformeerde Zending, gesubsidieerd van af 1 Januari 1903 (Gouv. besl. 25 September 1903 n! 28).

10. Kweekschool te Sipoholon — vroeger te Pansoer na Pitoe — (Tapanoeli), uitgaande van de „Rheinische Missions Gesellschaft" te Bannen (Pruisen), gesubsidieerd van af 1 Januari 1900 (Gouv. besl. 11 Januari 1900 ïï! 8 in Bijbl. n°. 5473).

11. Kweekschool te Ombolala — vroeger te Hoemene — (Tapanoeli), uitgaande van de „Rheinische Missions Gesellschaft" te Barmen (Pruisen), gesubsidieerd van af 1 Januari 1901 (Gouv. besl. 27 October 1901 33).

12. Kweekschool te Na Roemonda (Tapanoeli) — vroeger School tot opleiding van zonen van Tnl. hoofden en andere aanzienlijke Inlanders voor den bestuursdienst —, uitgaande van de „Rheinische Missions Gesellschaft" te Barmen (Pruisen), als kweekschool gesubsidieerd van af 1 Juni 1906 (Gouv. besl. 17 Januari 1908 n? 10).