is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage 11.

De Algemeene Ontvanger van 's Lands kas te

( ) gelieve te ontvangen de som van f

( ), wegens door den debitant

te ( ) gedurende de maand

geinde gelden voor den verkoop van voor het

algemeen verkrijgbaar gestelde leer- en leesboeken en gedrukten, van Regeeringswege uitgegeven en aangekocht ten behoeve van den Inlander.

, den 19...

origineel,

Afgegeven voor duplicaat'

triplicaat,

De Debitant vd.,

Voor de ontvangst der som van

f ( )•

De Algemeene Ontvanger van 's Lands kas te

De laatstvorige opgave heeft plaats gehad

op den

De Debitant vd.,