is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De sêdëkahs sn slamétans, die betrekking hebben meer speciaal op het geloof dat de Javaan belijdt.

Allereerst dient genoemd: de sëdëkah-balcdd-Hadji of sëdëTcahbakdd-Bësar, ook garëbëg Bësar ('Ar: Idoe'l-qorban s* - ) op den 10'-" der maand Hadji of Bësar, ook Doelhidjah (Ar: t, J Dzoe'l-hidjah), de laatste maand van het Mohammedaansch-Javaansche jaar, ter viering van den afloop der bedevaart, wanneer de bedevaartgangers of hadji's na het verrichten der verplichte tawabs (Ar: tawaf , j J ) of omgangen om de kaabah

(Ar: ) alvorens naar hunne woonsteden terugtekeeren een

groot feest aanrichten, het slachtfeest.

Bij deze sëdëkah worden voorgediend: koepat, d. z. vierhoekige van jonge klapperbladeren gevlochten zakjes, gevuld met daarin gaargestoomde of gekookte rijst, lontong, d. i. in klappermelk geweekte, daarna in pisang-blad gerolde en aldus verder gaargestoomde of geroosterde rijst, këtan, d. i. gewoon gaargekookte of gestoomde kleefrijst, lëpët d. i. këtan, soms met gepelde katjang-tanah vermengd, in klapper- of ook wel bamboebladeren tot rollen gewikkeld en verder gaargestoomd, koewih apëm (een soort gebak), enz. alsmede verschillende vleeschen vischgerechten, sambëlans, groenten, enz. De vleeschgerechten bestaan gewoonlijk uit: op diverse wijzen bereid, runderof karbouwe en kippevleesch, terwijl voor de vischgerechten verscheidene soorten van versche dan wel gezouten en gedroogde visch dienen kunnen.