is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onkosten meestal weinig bedragen. Huwelijken met weduwen geschieden in den regel mede zonder bijzondere feestelijkheden. Bij echtscheidingen worden geen feesten gegeven en bepalen de onkosten zich tot de in elk regentschap voorgeschreven betalingen aan de moskeekas, enz. en het afgeven van de maskawin, zoo die nog niet betaald is, alsmede van de aan de vrouw van 'rechtswege toekomende goederen, enz.