is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De slamëtan noeroet banjoe, bij den aanleg of liet weder in orde maken van een waterleiding, door de gebruikers van liet daarin vloeiende water gezamenlijk, en hetzij vlak bij de rivier of den dam, hetzij op een andere aan die leiding gelegen open plek, en bestaande uit een toempëng waarin een witgevederde kip is gaargetstoofd.

Het hierbij uitgesproken gebed, waarvoor een sëlawat verschuldigd is, is het donga slainèt. Overigens hebben hierbij geen andere feesten plaats.

De slamëtan 'rnbabad, bij of vóór de bewerking van nieuw aan te leggen sawahs of andere velden, waarbij slechts een paar soorten djënang worden voorgediend zonder eenig gebed. Deze slamëtan wordt echter niet algemeen door een ieder gegeven.

De slamëtan anglër bij het effenen en onder water zetten van het te beplanten veld, zoowel nieuwe als oude sawahs en kweekbedden, doch zelden en niet algemeen.

Behalve bloemen en boreh, op de hoeken van het veld neergelegd, wordt voor deze slamëtan een toempëng met het daarbij behoorende geofferd. Een gebed wordt daarbij zelden uitgesproken, doch wordt er bij gebeden, dan is het het donga slamët en moet er ook sëlawat voor worden betaald.

De slamëtan njëbar, zelden gegeven, maar evenals de sub 13 hiel4voren genoemde bestaande uit een toempëng, waarin een wit gevederde kip is gaargestoomd, doch waarbij gewoonlijk geen gebed wordt uitgesproken.

Deze slamëtan wordt gegeven bij het uitzaaien van het ontkiemde padi-zaad op de kweekbeddingen.