is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dekker had voor zijn overtuiging die ellende over. Een minder krachtige persoonlijkheid, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou zoet-ambtelijk gedacht hebben aan zijn zeventien voor pensioen geldende dienstjaren en zijn geweten in slaap gesust hebben door de overweging, dat niet alléén in Lebak wantoestanden voorkwamen. Wegens die stoute kracht hebben allen, die van andere overwegingen uitgaan dan die van angstige, de ,,hooge Oomes" te vriend houdende, pensioengelden berekenende lage en hooge ambtenaren, Multatuli lief en zij zullen hem blijven liefhebben, ondanks de hartstochtelijke betoogingen van ,,brave" ambtenaren en andere braven, die M. ,,zoo'n bijzonder slecht mensch" vinden, omdat hij iets schreef van „boven den navel" en andere onfatsoenlijke uitdrukkingen gebruikte en omdat zijn leven niet onberispelijk was. Ten tijde van M.'s leven waren dergelijke „argumenten", bij gebrek aan betere, ook reeds in de mode. Die mode is blijkbaar nog steeds niet afgeschaft.

Wij zijn hier echter op het gebied van de logique affective (zooals Dr. G. le Bon onderscheidt in „Les Opinions et les Croyances"), zoodat redeneeren hierover wellicht onvruchtbaar is.

Wanneer we nu den strijd verplaatsen naar het gebied der logique rationnelle, treft het ons allereerst, dat het bekende artikel van Prof. Veth in