is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde, hoewel door mijn gebrek aan ervaring misschien niet altijd goedgeslaagde critiek inhoudt. Mijn liefde a première vue voor Insulinde deed mij schrijven zooals ik schreef. Wanneer ik hier en daar iets afbrak, had ik daarmede de bedoeling om de indische bouwmeesters aan te sporen tot opbouwing op die plaatsen van nuttiger en meer aesthetische bevrediging gevende gebouwen. Omtrent de ethiek van de toekomstige bewoners dier gebouwen wil ik geen voorspellingen doen, doch ik ben daaromtrent „hoopvol gestemd" '). Ik hoop en geloof, dat aesthetische opvoeding zal blijken te zijn ethische opvoeding en dat beter bewoonbare en fraaier woningen door beter en mooier bewoners zullen worden bewoond.

Door die hoop en dat geloof word ik gesteund ; ik schrijf den Hollandschen lezer zooveel inzicht toe, dat hij mijn motieven zal waardeeren. Omtrent den lezer en vooral de „pers" in Indië twijfel ik aan die waardeering. Die twijfel vermocht mij echter niet te doen vertwijfelen. Voor het waardeeren van elkanders motieven hebben wij menschen blijkbaar nog niet genoeg leerscholen.

1) Met de aanhalingsteekens hier en elders in dit boek heb ik de bedoeling mij te vrijwaren voor Charivaria.