is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we en eindelijk is 't gat dicht. Kijk, dan mopper je niet meer als je die

menschen zoo kalmpjes weg hun leven in de waagschaal ziet stellen, zoo van zelfsprekend, omdat ze dorpshoofd zijn, en dan begrijp je, dat de dessaman héél wat van hen verdragen kan. Want als 't spant, dan zijn ze de vóórsten. Je hebt weer eens een mooi moment beleefd en... je bent weer wat humaner geworden.

En nog een paar dagen lang, als je de oogen sloot, zag je al maar voorbijstuivend water; die bewegende massa scheen zich diep in 't netvlies gegrifd te hebben, en je denkt: we hebben 't toch lekker gewonnen, maar zonder dien kranigen burgemeester, op wien je zoo dikwijls foetert, niet, opheffer! Je daalt een beetje van je verheven standpunt af; dat is wel goed; en je ziet een groote, groene sawahvlakte rustig achter de behouden dijken liggen, en tevreden slaap je in.

11e Brief. — Over mijn kinderen en gestrafte Kromo's en waarom ik ze niet meer handwerk leerde.

10 April 1911.

Daar kwam een circulaire af, waarbij verboden wordt, dat de gestraften des Zondags tegen betaling uit werken gaan. Een koopje voor kleine beurzen (van klerkjes enz., die graag hun erfje netjes willen hebben) en... een koopje voor de gevangenen. Voor een dubbeltje of 15 centen kun je héél wat strootjes koopen. Elke nieuwe dienst levert een hoop staatjes, maar productiever in dat opzicht dan het gevangeniswezen kan een dienst moeilijk zijn. Bij de inspecties hebben de landraadvoorzitters een 50-tal vragen te beantwoorden. Goedig vertellen ze eiken keer: „dat er géén pluimvee in de gevangenis rondloopt". Wat die onnoozele kippen voor kwaad deden, is me niet duidelijk; of zou t zijn, dat er soms een haan bij de kippetjes was? De musschen hebben nu pret voor zes; al de rijstkorreltjes zijn nu voor hen alleen!

Toen er op bewoonde gouvernements-erven nog gestraften beschikbaar werden gesteld,, waren die heeren steeds dik bevrind met m'n kinderen. Menige interpellatie uit kindermond heb ik moeten beantwoorden, en ze stelden een