is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

absoluut vertrouwen in vaders beweringen; maar dat die Kromo's ondeugend geweest waren, dat wou er bij hen nooit in; dat was öf een vergissing öf een rechterlijke dwaling geweest. Was Kromo voor wat langeren tijd gestraft, dan werden de vriendschapsbanden zéér hecht en het scheiden deed pijn.

Eens in de drie, vier maanden brak dan echter een luid gejuich op m'n erf los. Twee, drie bengels stormden mijn kantoor binnen onder't gejuich van : „Kromo is gekomen, Kromo is gekomen!" En als ze onmiddellijk daarna weer weggestormd waren, krabbelde de jongste „uk" ook al de drie treden op, om te boodschappen: „Kjomo is gekomen!" — om dan weer in groote haast te verdwijnen, en een kwartiertje later vond ik hem in Kromo's schoot genesteld, al maar zoete woordjes zeggend: „Zoete Kjomo? lieve Kjomo?" Kromo zat dan met een tevreden gezicht in zijn mooiste, geleende spullen. Kokkie kwam met deftigheid een kopje koffie en wat gebak voor hem neerzetten. Jongos en baboe kwamen ook even met glundere herkenningsgezichten hun compliment afsteken, en Kromo rustte voor de bediendenkamers wat uit van zijn uren verre wandeling. Kromo werd gefêteerd. En na een uurtje aanvaardde Kromo de lange terugreis, onder protest van m'n kleuters, die 't bezoek al te kort vonden; en hij ging niet met leege handen weg, zooals hij ook niet met leege handen gekomen was. Kijk, zou dit Kromo's ziel niet méér goed gedaan hebben dan zijn gevangenisstraf ? Eigenaardig toch, dat je heelemaal niet bevreesd bent voor besmetting van kinderzieltjes door omgang met gevangenis-boeven. Het teekent wel de gemoedelijkheid van Kromo, het groote kind. Als een kind vervalt hij tot misdaad. Soms is Kromo, met God en met eere, 50 jaar oud geworden zonder ooit met de politie in aanraking te zijn geweest. Op een kwaden dag staat hij rustig te patjoelen, en daar passeeren een paar kennissen.

— Ga je mee, Kromo?

— Waarheen?

— Naar Wonotjolo.

— Om wat te doen?

Geen vragen, man; ga maar mee: een goed zaakje.

Kromo gaat mee en... wordt dien nacht een inbreker. Hij loopt er, natuurlijk, het eerst in, en als hij nu maar niet uit zijn nageri moet, dan kan 't nog wel. Een van de onwaarheden, die zóó dikwijls herhaald worden dat het